Rumah > tentang kami > Dasar Privasi

Zhejiang Mesa Sanitary Co., ltd

Dasar Privasi


AM

MESABath Inc. ("MESA", "kami" atau "kami") menghormati jangkaan privasi anda semasa anda melayari www.MESA.com dan semua laman web yang berkaitan. Tujuan Pernyataan Privasi ini adalah untuk memberitahu anda tentang jenis Maklumat Peribadi (seperti yang ditakrifkan di bawah) yang MESA mengumpul, menggunakan dan mendedahkan. Kenyataan ini menerangkan bagaimana kami menggunakan dan mendedahkan Maklumat Peribadi, pilihan anda mengenai penggunaan dan pendedahan tersebut, dan bagaimana anda boleh membetulkan maklumat tersebut. Kenyataan Privasi ini terpakai untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi oleh MESA

"Maklumat Peribadi" adalah sebarang maklumat yang dapat dikenalpasti dengan anda, sebagai individu. Maklumat ini termasuk (tetapi tidak terhad kepada) nama anda, alamat surat, nombor telefon, alamat e-mel, nombor faks perniagaan, umur dan sejarah pekerjaan. Walau bagaimanapun, Maklumat Peribadi tidak termasuk nama anda, tajuk perniagaan atau alamat perniagaan dan nombor telefon perniagaan dalam kapasiti anda sebagai pekerja sesebuah organisasi.


Dari semasa ke semasa, kami mungkin membuat perubahan pada Penyataan Privasi ini. Kenyataan Privasi adalah saat ini sebagai tarikh "revisi terakhir" yang muncul di bahagian atas halaman ini. Kami akan merawat Maklumat Peribadi dengan cara yang selaras dengan Pernyataan Privasi di mana ia dikumpulkan, melainkan jika kami mempunyai persetujuan anda untuk melayannya sebaliknya. Pernyataan Privasi ini terpakai kepada apa-apa maklumat yang kami kumpulkan atau terima mengenai anda, dari mana-mana sumber.
Kami memastikan bahawa semua pihak ketiga yang terlibat untuk melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami dan disediakan dengan Maklumat Peribadi dikehendaki secara kontrak untuk mematuhi maksud Pernyataan Privasi ini dan amalan privasi kami.


Kami telah melaksanakan langkah-langkah keselamatan fizikal, organisasi, kontrak dan teknologi untuk melindungi Maklumat Peribadi anda daripada kehilangan atau kecurian, akses tanpa kebenaran, penzahiran, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian. Satu-satunya pekerja yang diberikan akses kepada Maklumat Peribadi anda, adalah mereka yang mempunyai 'keperluan untuk mengetahui' perniagaan atau tugasnya dengan semestinya menghendaki mereka mendapat akses kepada maklumat tersebut.


KOLEKSI MAKLUMAT PERIBADI
Kami akan sentiasa mengumpulkan Maklumat Peribadi anda dengan cara yang adil dan sah (contohnya, apabila anda memasukkan maklumat di laman web MESA atau semasa kenalan luar talian MESAmungkin ada dengan anda). Kami boleh mengumpul Maklumat Peribadi daripada anda secara langsung dan / atau dari pihak ketiga, di mana kami telah memperoleh persetujuan anda untuk berbuat demikian atau sebagaimana yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang. Akibatnya, maklumat boleh dikumpulkan melalui penggunaan laman web MESA, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) menghantar e-mel kepada kami; melengkapkan kaji selidik; dan mengemukakan permohonan pekerjaan.

Selain itu, apabila anda melayari laman web MESA, anda dan penyemak imbas web anda juga boleh menghantar maklumat yang MESA secara automatik dikumpulkan. Maklumat ini boleh digabungkan dengan Maklumat Peribadi lain yang telah anda berikan. Satu-satunya jenis maklumat yang diberikan secara automatik kepada MESA ialah jenis komputer, sistem operasi dan penyemak imbas yang anda gunakan. Maklumat ini disediakan oleh penyemak imbas anda, yang boleh digunakan oleh MESA untuk meningkatkan prestasi laman webnya.

MESA juga boleh meletakkan fail data kecil, yang dipanggil "kuki," dalam fail penyemak imbas cakera keras komputer anda. Kuki ini secara automatik mengenal pasti pelayar anda ke pelayan MESA apabila anda berinteraksi dengan laman web MESA. MESA menggunakan kuki untuk merekodkan data tapak web. Kebanyakan penyemak imbas secara automatik menerima cookies, tetapi biasanya anda boleh mengubah tetapan penyemak imbas anda untuk menghalang penerimaan cookies. Harap maklum bahawa laman web tertentu mungkin tidak berfungsi dengan baik jika anda memilih untuk tidak menerima kuki.

Kami akan menyimpan Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan sama ada di pejabat MESA atau di pejabat penyedia perkhidmatan di wilayah Quebec, Kanada.


MENERIMA UNTUK MENGUMPULKAN MAKLUMAT PERIBADI
Kami biasanya mendapatkan persetujuan anda sebelum mengutip, dan dalam sebarang kes, sebelum menggunakan atau mendedahkan Maklumat Peribadi anda untuk sebarang tujuan. Anda boleh memberikan persetujuan anda kepada kami secara lisan, elektronik atau secara bertulis. Bentuk persetujuan yang kita cari, termasuk sama ada ia nyata atau tersirat, akan bergantung kepada sensitiviti Maklumat Peribadi dan jangkaan munasabah yang anda mungkin ada di bawah keadaan ini.


PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI
Kami mengenal pasti tujuan yang kami gunakan Maklumat Peribadi anda pada masa kami mengumpulkan maklumat sedemikian daripada anda dan mendapatkan persetujuan anda, dalam apa jua keadaan, sebelum penggunaan sedemikian. Kami biasanya menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan berikut ("Maksud"):
untuk menjawab pertanyaan anda;
untuk bertindak balas terhadap aduan produk atau perkhidmatan, tuntutan produk atau permintaan maklumat produk;
untuk mengumpul Maklumat Peribadi anda dalam bentuk agregat untuk membangunkan profil pengguna, melakukan analisis jualan dan mengenal pasti peluang pemasaran dan strategi;
untuk menasihati anda mengenai produk dan perkhidmatan baru yang mungkin menarik bagi anda;
untuk mengumpul pendapat dan ulasan mengenai operasi MESA;
untuk menambah anda ke senarai mel MESA;
untuk merekrut untuk jawatan di MESA dan memproses permohonan anda untuk pekerjaan dan resume anda;
untuk menguruskan laman web kami;
untuk menyiasat tuntutan undang-undang;
tujuan sedemikian yang MESA boleh mendapatkan persetujuan dari semasa ke semasa; dan
kegunaan lain yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai.


PENDEDAHAN MAKLUMAT PERIBADI
Kami mengenal pasti siapa, dan untuk tujuan apa, kami mendedahkan Maklumat Peribadi anda, pada masa kami mengumpulkan maklumat sedemikian daripada anda dan mendapatkan persetujuan anda untuk pendedahan tersebut. Sebagai contoh, kami boleh memindahkan Maklumat Peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga dengan kami mempunyai perjanjian kontrak yang termasuk standard privasi yang sesuai, di mana pihak ketiga tersebut membantu kami dengan Tujuan.

Umumnya, kami hanya akan membuat pendedahan Maklumat Peribadi kepada orang-orang yang memberikan persetujuan anda. Walau apa pun yang disebut di atas, kami juga boleh membuat pendedahan Maklumat Peribadi kepada pengambil kuasa yang berpotensi berkaitan dengan transaksi yang melibatkan penjualan beberapa atau semua perniagaan MESA (di mana penggunaan maklumat peribadi anda oleh entiti baru akan terus dihadkan oleh undang-undang yang terpakai), atau seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang.

Di samping itu, kami boleh menghantar Maklumat Peribadi di luar negara untuk tujuan yang dinyatakan di atas, termasuk untuk proses dan penyimpanan oleh penyedia perkhidmatan berkaitan dengan tujuan tersebut. Walau bagaimanapun, anda perlu ambil perhatian bahawa setakat mana mana-mana Maklumat Peribadi adalah di luar negara, ia tertakluk kepada undang-undang negara di mana ia dipegang, dan mungkin tertakluk kepada pendedahan kepada kerajaan, mahkamah atau penguatkuasaan undang-undang atau pengawalseliaan agensi-agensi negara lain sedemikian, menurut undang-undang negara tersebut.


MELAKUKAN / MENERIMA MAKLUMAT PERIBADI ANDA
Kami boleh menyimpan rekod Maklumat Peribadi anda, korespondensi atau komen, dalam satu fail yang khusus kepada anda. Kami akan menggunakan, mendedahkan atau mengekalkan Maklumat Peribadi anda selagi perlu untuk memenuhi keperluan yang mana Maklumat Peribadi dikumpulkan dan yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang.

Sekiranya anda membuat permintaan bertulis untuk mengkaji sebarang Maklumat Peribadi tentang anda yang telah kami kumpulkan, digunakan atau didedahkan, kami akan memberi anda apa-apa Maklumat Peribadi seperti mana yang diperlukan oleh undang-undang. Kami akan membuat Maklumat Peribadi yang tersedia untuk anda dalam bentuk yang umumnya difahami, dan akan menerangkan mana-mana singkatan atau kod.

Kami akan memastikan bahawa Maklumat Peribadi anda disimpan dengan tepat, lengkap dan terkini. Kami tidak akan mengemas kini Maklumat Peribadi anda secara rutin, kecuali proses sedemikian diperlukan. Kami menjangka anda, dari semasa ke semasa, membekalkan kami dengan kemas kini bertulis tentang Maklumat Peribadi anda, apabila diperlukan.

Pada bila-bila masa, anda boleh mencabar ketepatan atau kesempurnaan Maklumat Peribadi anda yang disimpan dalam rekod kami. Jika anda berjaya menunjukkan bahawa Maklumat Peribadi anda dalam rekod kami tidak tepat atau tidak lengkap, kami akan meminda Maklumat Peribadi seperti yang diperlukan. Sekiranya sesuai, kami akan menghantar maklumat yang dipinda kepada pihak ketiga yang mempunyai akses kepada Maklumat Peribadi anda.

Kami akan cuba menjawab setiap permintaan bertulis anda tidak melebihi tiga puluh (30) hari selepas menerima permintaan tersebut. Kami akan menasihati anda secara bertulis jika kami tidak dapat memenuhi permintaan anda dalam had masa ini. Anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada Pesuruhjaya Privasi persekutuan berkenaan dengan had masa ini.

Kami tidak akan mengenakan apa-apa kos untuk anda mengakses Maklumat Peribadi anda yang disimpan dalam rekod kami atau untuk mengakses amalan privasi kami tanpa terlebih dahulu memberikan anda anggaran anggaran kos, jika ada.

Kami boleh meminta supaya anda memberikan pengenalan yang mencukupi untuk membenarkan akses kepada kewujudan, penggunaan atau pendedahan Maklumat Peribadi anda. Maklumat pengenalpastian sedemikian hendaklah digunakan hanya untuk tujuan ini.


KOMUNIKASI DENGAN US TENTANG PENYATA PRIVASI KAMI
Sekiranya anda mempunyai soalan, komen, kebimbangan atau aduan mengenai Kenyataan Privasi ini atau amalan privasi kami, sila hubungi kami di info@zjmesa.com .